Dr. Czárán István

  Dr Czárán István

  Az Ügyvédi Iroda 1999. december 1-én kezdte meg működését, alapítója és egyszemélyes tulajdonosa dr. Czárán István ügyvéd, aki az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi karán szerezte jogi diplomáját. Ügyvédi munkája mellett 1994 – 2002 között a Budapest XI. Kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat tagjaként tevékenykedett, a két önkormányzati ciklus jelentős részében az Örmény Kisebbségi Önkormányzat elnöki tisztét is betöltötte, 2004-2005-ben a Rendőrtiszti Főiskola Gazdaságvédelmi Tanszékén főiskolai adjunktusként oktatott a tanszék megszüntetéséig. Idegen nyelvismerete a román és angol nyelvre terjed ki.


  Az Ügyvédi Iroda a megalakulásától kezdődően részben állandó ügyfeleknek (korlátolt felelősségű társaságok, részvénytársaságok, holding formában működő cégek), nyújt komplex jogi szolgáltatást, részben az eseti ügyfeleknek nyújt jogi szolgáltatásokat, vállal peres és peren kívüli eljárásokban képviseletet, jogviták esetén egyezségkötések létrehozására irányuló tárgyalásokon közreműködik.  Az iroda az alábbi jogterületeken rendelkezik szakmai tapasztalattal:

  • polgári jog
  • különböző szerződések készítése, véleményezése
  • ingatlan-adásvétel, bérlet, tartási- és életjáradéki szerződések, vállalkozási-, megbízási szerződések, stb.
  • jogi tanácsadás, képviselet polgári peres és nemperes eljárásokban (fizetési meghagyások, felszámolások, hagyatéki eljárások, stb.)
  • társadalmi szervezetek (egyesület, alapítvány) létesítő okiratainak készítése és módosítása, képviseletük ellátása
  • társasházak létesítő okiratainak készítése és módosítása, képviseletük ellátása, szervezeti és működlési szabályzat készítés és módosítás.
  • stb.

  • társasági jog
  • társasági jogi dokumentumok készítése (cégek alapítása, módosítása)
  • cégeljárásokban történő képviselet
  • átalakulások társasági jogi iratainak elkészítése
  • stb.

  • munkajog
  • munkaszerződések készítése, véleményezése
  • munkaügyi jogvitákban jogi képviselet

  • közbeszerzési jog
  • képviselet, tanácsadás közbeszerzési eljárásokban

  • szerzői jog
  • jogi tanácsadás, képviselet szerzői jogi ügyekben, jogvitákban
  • felhasználási szerződések készítése, véleményezése
  • védjegyoltalommal kapcsolatos ügyek