Servicii

De la înființarea sa, Cabinetul de avocat oferă servicii juridice complexe pentru clienți permanenți (societăți cu răspundere limitată, societăți pe acțiuni, societăți holding, precum și servicii juridice pentru clienți ocazionali, inclusiv reprezentare în proceduri judiciare și extrajudiciare, colaborare la negorieri în vederea soluționării amiabile a disputelor.


Cabinetul are experiență profesională în următoarele domenii ale dreptului:


 • Drept civil
 • Redactarea diferitelor contracte și consultanță legată de acestea
 • Cumpărarea și vânzarea de imobile; contracte de închiriere, de întreținere și de rentă viageră, contracte civile de prestări servicii, contracte de comision, etc.
 • Consiliere juridică, reprezentare în procese civile judiciare și extrajudiciare (dispoziții de plată, lichidări, proceduri succesorale, etc.)
 • Redactarea și modificarea actelor constitutive ale organizațiilor civile (asociații, fundații), asigurarea reprezentării acestora
 • Redactarea și modificarea actelor constitutive ale asociațiilor de proprietari, asigurarea reprezentării acestora, redactarea și modificarea regulamentelor de organizare și funcționare
 • etc.

 • Drept comercial
 • Redactarea documentelor de drept comercial (înființarea, modificarea societăților comerciale)
 • Reprezentare în proceduri de drept comercial
 • Redactarea actelor juridice pentru transformarea societăților
 • etc.

 • Dreptul muncii
 • Redactarea contractelor de muncă și consultanță legată de acestea
 • Reprezentare legală în conflicte de muncă

 • Dreptul achizițiilor publice
 • Reprezentare și consiliere juridică în proceduri de achiziții publice

 • Drepturi de autor
 • Consiliere juridică și reprezentare în cauze și dispute legate de drepturile de autor
 • Redactarea contractelor de licență și consultanță legată de acestea
 • Cauze legate de protecția mărcii comerciale