Szolgáltatások

Az ügyvédi iroda a megalakulásától kezdődően részben állandó ügyfeleknek (korlátolt felelősségű társaságok, részvénytársaságok, holding formában működő cégek), nyújt komplex jogi szolgáltatást, részben az eseti ügyfeleknek nyújt jogi szolgáltatásokat, vállal peres és peren kívüli eljárásokban képviseletet, jogviták esetén egyezségkötések létrehozására irányuló tárgyalásokon közreműködik.


Az iroda az alábbi jogterületeken rendelkezik szakmai tapasztalattal:


 • polgári jog
 • különböző szerződések készítése, véleményezése
 • ingatlan-adásvétel, bérlet, tartási- és életjáradéki szerződések, vállalkozási-, megbízási szerződések, stb.
 • jogi tanácsadás, képviselet polgári peres és nemperes eljárásokban (fizetési meghagyások, felszámolások, hagyatéki eljárások, stb.)
 • társadalmi szervezetek (egyesület, alapítvány) létesítő okiratainak készítése és módosítása, képviseletük ellátása
 • társasházak létesítő okiratainak készítése és módosítása, képviseletük ellátása, szervezeti és működlési szabályzat készítés és módosítás.
 • stb.

 • társasági jog
 • társasági jogi dokumentumok készítése (cégek alapítása, módosítása)
 • cégeljárásokban történő képviselet
 • átalakulások társasági jogi iratainak elkészítése
 • stb.

 • munkajog
 • munkaszerződések készítése, véleményezése
 • munkaügyi jogvitákban jogi képviselet

 • közbeszerzési jog
 • képviselet, tanácsadás közbeszerzési eljárásokban

 • szerzői jog
 • jogi tanácsadás, képviselet szerzői jogi ügyekben, jogvitákban
 • felhasználási szerződések készítése, véleményezése
 • védjegyoltalommal kapcsolatos ügyek